Νέα της Μητρόπολιισ - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - Αγιος Γεώργιος Σήμερα

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το κανάλι μας
Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Εγκύκλιον Σημείωμα.
Αρ. Πρωτ. 128/2018
2 Αυγούστου 2018
Προς τους χριστιανούς της καθ’ημας ιεράς Μητροπόλεως.
 
Ευσεβείς Χριστιανοί, όπως γνωρίζετε, η Ιερά Μητρόπολις συντηρεί δύο Γηροκομεία, στην Κύμη και στην Κάρυστο, που παρέχουν πλήρη φροντίδα σε 25 γέροντας.
Τα Ιδρύματα αυτά όχι μόνον δεν επιχορηγούνται, αλλά και φορολογούνται. Τα έξοδα λειτουργίας, καλύπτονται από δωρεές, που λόγω της κρίσεως έχουν δραστικά μειωθεί, με άμεσο αποτέλεσμα να υπάρχη δυσκολία για την συνέχεια της λειτουργίας των.
Απευθυνόμεθα στην αγάπη σας και παρακαλούμε στο Δίσκο που θα περιφερθή, να προσφέρετε τις χρηματικές δωρεές σας, δια την ενίσχυσιν του Θεάρεστου Φιλανθρωπικού και Κοινωνικού αυτού έργου.
Ευχαριστούμε και ευχόμεθα πλουσίαν την Χάριν της Παναγίας.
Ευχέτης προς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Καρυστίας και Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Εγκύκλιον Σημείωμα.
Αρ. Πρωτ. 129/2018
3 Αυγούστου 2018
Προς τους χριστιανούς της καθ’ημας ιεράς Μητροπόλεως.
Κατ’ Εντολήν της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, δια την συμπαράστασιν προς τους πυροπαθείς της Αττικής, εκτός από την προσευχήν δια την παρηγορίαν και ενίσχυσιν, υποχρεούμεθα και εις υλικήν βοήθειαν δια την κάλυψιν αμέσων αναγκών.
Προς τούτο, θα περιφερθή Δίσκος, το προίόν του οποίου θα σταλή στον υποδειχθέντα Τραπεζικόν λογαριασμόν, δια να διανεμηθή στους πυροπλήκτους.
Έτσι εκφράζουμε έμπρακτα και αληθινά την συμπάθειαν και την αγάπη μας.
Ευχέτης προς Κύριον
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Καρυστίας και Σκύρου ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αυλωναρίου
Copyring © 2010

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού