Γάμος - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 14.0.2.1 - Αγιος Γεώργιος Σήμερα

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Το κανάλι μας
Title
Μετάβαση στο περιεχόμενο
Θρησκευτικός Γάμος  και τέλεση αυτού εν το Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.
Εγκύκλιον σημείωμα  περί τελέσεως θρησκευτικού Γάμου
1.       Με τον Νόμου 4144/13-Φεκ 88/τ.Α΄/2013, τροποποιούνται οι διατάξεις του  Ληξιαρχικού Νόμου 344/1976 και αναγράφονται είς τας Δηλώσεις τελέσεως Γάμων που  δίδει ο Εφημέριος εις τους ωεονύμφους επί πλέον ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ.Κ.Α του  ζεύγους. Το απόκομα – βεβαίωσι περί της τελέσεως Γάμου να την επιστρέψουν εις  την Ι. Μητρόπολιν.
2.       Υπενθυμίζομεν ότι με Απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας « οι  τελέσαντες πολυτικόν γάμον στερούνται των Ευλογιών της Εκκλησίας …» Αυτό σε  εφαρμογή σημαίνη:
Α΄. Δεν επιτρέπεται να κοινωνούν των Αχράντων Μυστηρίων,  του Αγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού.
Β΄. Δεν γίνονται δεκτοί ως ανάδοχοι Βαπτίσεως παιδιού ούτε  ως παράνυμφοι ( κουμπάροι ) στέψεως ζεύγους.
Γ΄. Δεν κηδεύονται εκκλησιαστικά.
               Επειδή συμβαίνουν περιστατικά είτε εξ  αμελείας είτε εκ προθέσεως εξυπηρετήσεως, εντελλόμεθα τα κάτωθι:
Α΄.  Όταν οι προσερχόμενοι είναι από την ενορίαν σας,  ασφαλώς γνωρίζετε τα πρόσωπα και τα τελεσθέντα και έτσι θα ενεργήσετε αναλόγως.
Β΄. Εάν είναι από άλλη ενορία, θα ζητήσετε βεβαίωσι  γραπτή από τον Εφημέριο, ότι ο ανάδοχος δεν έχει τελέσει πολιτικό Γάμο.
Γ΄. Εάν είναι από άλλη Ι. Μητρόπολι, θα ζητήσετε να  υπογράψη Υπεύθυνη  Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει τελέσει πολιτικό  Γάμο ή συμφωνο συμβιώσεως.
Δ΄. Το θέμα δεν είναι τυπικό ή διοικητικό, αλλά δογματικό  και Εκκλησιαστικό.
Ε΄. Οι Εφημέριοι που πληροφορούνται « ύποπτες ή μυστικές»  κινήσεις ενοριτών τους δια να επιτύχουν τον σκοπό τους, υποχρεούνται να  ενημερώσουν και να προειδοποιούν τον αρμόδιον Εφημέριον, δια να προλαμβάνεται η  εξαπάτησις.
ΣΤ΄. Διά περισσότερες πληροφορίες ή και χορήγησιν αδείας να  απευθύνεσθε εις την Ιεράν Μητρόπολιν Καρυστίας και Σκύρου.
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ   ΤΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ- ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
Συμπληρώσετε   την αίτηση με προσοχή, και στείλτε την σε μας για την έγκριση.
Α. Το έγκυρο του γάμου στην Ελλάδα εξασφαλίζεται, για   μεν το θρησκευτικό, με την ιερολόγησή του σύμφωνα με τους κανόνες του   δόγματος ή του θρησκεύματος των ερχόμενων σε γάμο, για δε τον πολιτικό με   την τέλεση του γάμου ενώπιον του Δημάρχου ή Αντιδημάρχου της Δημοτικής   Ενότητας.
·          Ο θρησκευτικός γάμος καταχωρείται στο Ληξιαρχείο του τόπου,   όπου τελέσθηκε και αναγράφονται τα ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής   Ενότητας, του Τοπικού Διαμερίσματος και του Ναού. Πρέπει να σημειωθεί, ότι ο   τόπος τέλεσης του γάμου ενδέχεται να διαφέρει από τον τόπο της μόνιμης   κατοικίας των συζύγων.
·          Ο πολιτικός γάμος καταχωρείται στα βιβλία του Δήμου ή της   Δημοτικής Ενότητας όπου έγινε. Αναγράφονται και τα ονόματα του Δήμου ή της   Δημοτικής Ενότητας, του Τοπικού Διαμερίσματος και του Νομού. Αν   επακολουθήσει και θρησκευτικός γάμος, δε συντάσσεται και άλλη ληξιαρχική   πράξη, αλλά στο περιθώριο της πρώτης ληξιαρχικής πράξης σημειώνεται ότι ο   πολιτικός γάμος ιερολογήθηκε. Αν όμως προηγήθηκε θρησκευτικός γάμος και   ακολούθησε πολιτικός, δε συντάσσεται νέα ληξιαρχική πράξη πολιτικού γάμου,   αλλά στο περιθώριο της ληξιαρχικής πράξης του θρησκευτικού γάμου σημειώνεται   ότι έγινε και πολιτικός γάμος. Γι’αυτό οι δηλώνοντες το γάμο τους στο   Δημαρχείο ή Δημοτική Ενότητα, υποχρεούνται να αναφέρουν τα στοιχεία   καταχώρησης του πρώτου τύπου γάμου (δηλαδή αριθμό ληξιαρχικής πράξης,   ημερομηνία τέλεσης, τόπος κλπ.) ώστε να καταχωρηθεί και ο δεύτερος τύπος   γάμου στο περιθώριο της πρώτης ληξιαρχικής πράξης.
Β. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα 1,2,4,5,9,10, και 12-14   προκύπτουν από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Χρειάζεται όμως προσοχή   αν κάποιο από τα στοιχεία έχει αλλάξει, π.χ. δημοτικότητα λόγω   μεταδημότευσης.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥTip

Tip


Tip

Tip

Ερώτημα 9. Η απάντηση προκύπτει από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.
Tip

Ερώτημα 11. Τόπος μόνιμης κατοικίας θεωρείται ο τόπος της συνήθους διαμονής του συζύγου ή της συζύγου. Αναγράφονται εδώ τα ονόματα του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας, του Δημοτικού/Τοπικού Διαμερίσματος και Νόμου. Αν η μόνιμη κατοικία βρίσκεται στο εξωτερικό, αναγράφεται η πόλη και η χώρα του εξωτερικού.
Tip
Ερώτημα 12. Ως δημότες Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας νοούνται τα άτομα τα οποία κατά νόμο είναι εγγεγραμμένα στα δημοτολόγια κάθε Δήμου ή Δημοτικής Ενότητας της χώρας. Η δημοτικότητα δεν ταυτίζεται πάντοτε με μόνιμη κατοικία καθενός.Στοιχεία ζεύγους μόνιμης κατοικίας
Ερώτημα 16. Δηλώνεται το επώνυμο που θα πάρουν τα τέκνα.Εκπαίδευση
Ερώτημα 19. Η απάντηση σημειώνεται με ένα σταυρό στο κατάλληλό τετραγωνίδιο.

 Αναλφάβητος
 Γνωρίζω γραφή και ανάγνωση
 Τελείωσα τριτάξιο γυμνάσιο
 Εχω απολυτήριο λυκείου η ισότιμο
 Εχω πτυχίο ΑΕΙ η ΤΕΙ
Ερώτημα 20. Αναγράφονται οι αριθμοί παραβόλου γάμου των συζύγων.
Tip


Στοιχεία επικοινωνίας


ο εφημέριος του Ιερού Ναού π.Αλέξανδρος 6973968950
Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου Αυλωναρίου
Copyring © 2010

Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού